Szlaki turystyczne Podlasia

Podlasie to jedne z najpiękniejszych zakątków Polski, a przy tym miejsce, które zachowało wiele z tradycyjnego, odchodzącego w innych regionach naszego kraju w przeszłość, sielskiego, swojskiego krajobrazu. O wyjątkowych walorach przyrodniczych regionu w skali Polski i Europy świadczą zespoły i elementy środowiska naturalnego objętego ochroną - na niewielkim obszarze znajdują się tu cztery parki narodowe, z których Biebrzański jest największym w Polsce, a Białowieski to najlepiej zachowany w Europie las naturalny o pierwotnym charakterze.