Pałac Ossolińskich w Sterdyni

Barokowy zespół pałacowo-parkowy z XVI w.

Pierwszym, odnotowanym w źródłach właścicielem posiadłości był Piotr Kiszka herbu Dąbrowa. Po nim Sterdyń odziedziczył jego syn, Mikołaj, do którego w roku 1580 należał też Ciechanowiec. Dobra sterdyńskie pozostawały we władaniu Kiszków do roku 1622.

W roku 1673 Zbigniew Ossoliński, następny właściciel majątku, podarował go synowi Jerzemu, chorążemu nurskiemu. Rządy Jerzego trwały 15 lat i stanowiły okres stabilizacji w Sterdyni. Wówczas to pałac został gruntownie przebudowany w stylu barokowym. Ostatni z Ossolińskich, Stanisław, ukończył budowę kościoła, doprowadził do przebudowy pałacu w duchu klasycystycznym oraz przyczynił się do nowego ukształtowania przestrzennego rezydencji sterdyńskiej.

W roku 1809 jego córka Emilia poślubiła Józefa Wawrzyńca Krasińskiego herbu Ślepowron. Do osób bywających w domu Krasińskich należał Jakub Kubicki, znany wówczas i ceniony architekt. Jemu to właśnie Stanisław Ossoliński zlecił przebudowę sterdyńskiego pałacu. Kubicki, uczeń słynnego Dominika Merliniego, twórcy Łazienek Królewskich w Warszawie, zastosował w projekcie rozwiązania swego mistrza.

Dane podstawowe

Położenie Sterdyń - powiat sokołowski
Rodzaj zabytku Pałac
Okres budowy ok. 1446 r.Wirtualny spacer

Pałac Ossolińskich w Sterdyni

Otwórz w nowym oknie