Odwiedziny Wojsk Obrony Terytorialnej

W dniu  22 października Wojska Obrony Terytorialnej w Siedlcach odwiedziło Podlaskie Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach.