II FORUM PRZEDSTAWICIELI MUZEÓW I GRUP REKONSTRUKCYJNYCH

W dniach 11-14 maja 2017 r. odbyło się II Forum przedstawicieli muzeów i grup rekonstrukcyjnych działających na rzecz podtrzymywania, pielęgnowania i upowszechniania tradycji orężnych oraz edukacji obronnej społeczeństwa. Spotkanie organizowane przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej było kolejną okazją do zapoznania się i integracji  oraz wymiany doświadczeń środowiska muzealników wojskowych oraz organizacji pozarządowych. Gościem honorowym był sekretarz stanu MON Michał Dworczyk. Jednym z elementów Forum była podróż historyczno-wojskowa szlakiem chwały oręża polskiego- Zamość-Lwów-Dęblin.