Dzień Otwarty Koszar

        Z okazji Dnia Dziecka w siedleckiej jednostce wojskowej można było oglądać stacjonujące w Siedlcach pododdziały 1. Brygady Pancernej: kompanię rozpoznawczą, kompanie saperów oraz dywizjon przeciwlotniczy a także ich wyposażenie i uzbrojenie. Nie zabrakło również eksponatów z Podlaskiego Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach, które cieszył się dużym powodzeniem.