82. ROCZNICA BITWY POD WIZNĄ

W niedzielę 12.09 pod pomnikiem żołnierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej Narew odbyły się oficjalne uroczystości, w których jak co roku wzieliśmy udział.