ZU-3

Urządzenie ładujące

Urządzenie służy do ładowania akumulatorów niklowo-kadmowych typu 10NKGC-1D, 10CNK-0,45 i 10NKG-1,5 będących źródłem zasilania radzieckich radiostacji przenośnych R-148, R-158, R-392 i pokrewnych.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie z sieci prądu przemiennego 127 lub 230 V oraz z pokładowej instalacji elektrycznej pojazdów o napięciu 12 lub 24 V
Ładowanie ładowanie od 1 do 4 akumulatorów prądem stabilizowanym 100 mA lub 150 mA
Kontrola możliwość kontroli sprawności każdego z obwodów ładowania
Pomiar napięć stałych do 20 V
Waga ok. 7,5 kg