R-407

Radiostacja UKF

W zasadzie jest to półkomplet dupleksowej stacji retransmisyjnej, przeznaczony szybkiej do budowy jednokanałowych linii radiowych.

Dzięki tym urządzeniom możliwe było robienie "wstawek" do polowych linii przewodowych w tych miejscach, gdzie warunki terenowe uniemożliwiały poprowadzenie przewodu telefonicznego, na przykład: szerokie rzeki, bagna, teren silnie skażony BST itp... Wykorzystywana była także jako simpleksowa radiostacja na punktach dowodzenia.

DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości 52 - 60 MHz
Rodzaje pracy foniczna modulacja częstotliwości; możliwość przesyłania także zwielokrotnionych akustycznie kanałów telegraficznych
Skok częstotliwości przestrajanie płynne, działki skali naniesiono co 50 kHz
Częstotliwości pośrednie 7 MHz (I p.cz.) i 1312,5 kHz (II p.cz.)
Moc wyjściowa 1 W (nadajnik)
Czułość odbiornika nie gorzej niż 5 μV
Dewiacja częstotliwości 6 - 9 kHz
Zasilanie 2 akumulatory Ni-Cd 2,4 V / 20 Ah
Czas pracy 9 godzin dla pracy simpleksowej, przy stosunku czasu odbioru do nadawania jak 3:1
(na jednym komplecie akumulatorów)
Waga ok. 27 kg (komplet roboczy)
Zakres temperatur -40 do +50 °C
Obsługa jeden żołnierz