R-354 "Trzmiel"

Radiostacja KF

Krótkofalowa lampowo-tranzystorowa radiostacja produkcji radzieckiej, weszła na wyposażenie Wojska Polskiego na początku lat 70-tych ub. wieku, jako następca radiostacji R-350M.

Przeznaczona była dla grup specjalnych, jednostek powietrznodesantowych i dywersyjnych a także dla szpiegów i zapewniała łączność na odległość do 1500 km na 16-metrowej antenie linkowej.

DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości 2,5 - 15 MHz (nadajnik)
2 - 15,5 MHz (odbiornik)
Rodzaje pracy telegrafia automatyczna i manualna
odbiór także emisji AM i SSB
Skok częstotliwości przestrajanie płynne, działki skali co 2; 5 i 10 kHz w zależności od podzakresu
Częstotliwość pośrednia 690 kHz
Moc wyjściowa 10 W (nadajnik)
Czułość odbiornika nie gorzej niż 15 μV dla odbioru AM
nie gorzej niż 5 μV dla odbioru telegrafii
Sterowanie lokalne i zdalne poprzez linię telefoniczną i aparat polowy
Kalibrator wbudowany kalibrator kwarcowy
Zasilanie 4 akumulatory srebrowo-cynkowe 1,5 V / 5 Ah oraz zasilanie z zewnętrznego źródła 6 V
Pobór prądu 8 A (przy nadawaniu)
3 A (przy odbiorze)
Waga 15,5 kg (w pokrowcu desantowym)
Zakres temperatur -30 do +50 °C