SU 47-009 Roco

Lokomotywa spalinowa

Lokomotywa spalinowa, model SU 47-009 Roco.