Działalność kulturalna

Działalność kulturalna Fundacji to przede wszystkim Podlaskie Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach, ale także aktywna współpraca z innymi muzeami oraz organizacja i wsparcie dla różnorodnych imprez kulturalnych i oświatowych ...
Kultura

Działalność turystyczna

Podlasie to jedne z najpiękniejszych zakątków Polski, a przy tym miejsce, które zachowało wiele z tradycyjnego, odchodzącego w innych regionach naszego kraju w przeszłość, sielskiego, swojskiego krajobrazu.
Turystyka

Działalność kulturalna

Działalność kulturalna Fundacji to przede wszystkim Podlaskie Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach, ale także aktywna współpraca z innymi muzeami oraz organizacja i wsparcie dla różnorodnych imprez kulturalnych i oświatowych ...
Kultura

Działalność turystyczna

Podlasie to jedne z najpiękniejszych zakątków Polski, a przy tym miejsce, które zachowało wiele z tradycyjnego, odchodzącego w innych regionach naszego kraju w przeszłość, sielskiego, swojskiego krajobrazu.
Turystyka
<

Działalność kulturalna

Działalność kulturalna Fundacji to przede wszystkim Podlaskie Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach, ale także aktywna współpraca z innymi muzeami oraz organizacja i wsparcie dla różnorodnych imprez kulturalnych i oświatowych ...
Kultura

Działalność turystyczna

Podlasie to jedne z najpiękniejszych zakątków Polski, a przy tym miejsce, które zachowało wiele z tradycyjnego, odchodzącego w innych regionach naszego kraju w przeszłość, sielskiego, swojskiego krajobrazu.
Turystyka

Działalność kulturalna

Działalność kulturalna Fundacji to przede wszystkim Podlaskie Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach, ale także aktywna współpraca z innymi muzeami oraz organizacja i wsparcie dla różnorodnych imprez kulturalnych i oświatowych ...
Kultura

Działalność turystyczna

Podlasie to jedne z najpiękniejszych zakątków Polski, a przy tym miejsce, które zachowało wiele z tradycyjnego, odchodzącego w innych regionach naszego kraju w przeszłość, sielskiego, swojskiego krajobrazu.
Turystyka

Działalność kulturalna

Działalność kulturalna Fundacji to przede wszystkim Podlaskie Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach, ale także aktywna współpraca z innymi muzeami oraz organizacja i wsparcie dla różnorodnych imprez kulturalnych i oświatowych ...
Kultura

Działalność turystyczna

Podlasie to jedne z najpiękniejszych zakątków Polski, a przy tym miejsce, które zachowało wiele z tradycyjnego, odchodzącego w innych regionach naszego kraju w przeszłość, sielskiego, swojskiego krajobrazu.
Turystyka

Fundacja została założona na początku 2014 roku, aby zabezpieczyć obiekty po byłych jednostkach wojskowych, które po likwidacji ulegały dewastacji oraz poszukiwanie i renowacja zabytkowych eksponatów z czasu I i II wojny światowej. Fundacja powołała muzeum, które zajęło się gromadzeniem eksponatów związanych z historią regionalną i wojskową. Równolegle prowadzi działania popularyzujące historię i integrujące społeczność lokalną – organizuje wystawy, spotkania pasjonatów militariów, historii, podróżników.

Pomimo krótkiego okresu funkcjonowania Fundacja może się pochwalić nawiązaniem współpracy z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Dzięki posiadanym zasobom Fundacja postanowiła wypromować gminę Bielany i przyciągnąć na ten teren nową grupę turystów związanych z tzw. turystyką militarną, która w Polsce znajduje co raz więcej zwolenników zarówno z kraju jak i zagranicy.

Na zasób Fundacji składają się militaria wojskowe i lotnicze, dokumenty dotyczące techniki wojskowej, fotografie, a także inne dokumenty i pamiątki związane z historią militarną. Wszystkie eksponaty do tej pory były własnością Pana Mariusza Murawskiego, który wniósł je do zasobów instytucji w celu propagowanie jej działań statutowych.